Gražiausios Lietuvos Knygos

The Most Beautiful Lithuanian Books
Knygos laureatės
Books Laureates
29
METAI ISTORIJOS
YEARS OF HISTORY
Dailininkai ir leidėjai
Artists, publishers
Gražiausios
Lietuvos Knygos
The Most Beautiful Lithuanian Books

Apie/About

Grožinė literatūra ir eseistika • Knygos vaikams • Mokslinės, dalykinės knygos, vadovėliai • Meno leidiniai • Meninės ir dokumentinės fotografijos albumai • Bibliofiliniai ir eksperimentiniai leidiniai
Fiction and essays • Books for children • Books for children • Academic books, specialized books, textbooks • Art publication: monograph studies, catalogues, albums • Art and documentary photoalbums • Bibliophilic and experimental publication
Lietuvos knygos meno konkursą kasmet nuo 1993 m. organizuoja Lietuvos kultūros ministerija. Konkursų tikslas – išaiškinti meniškiausiai apipavidalintas ir geriausiai išspausdintas per praėjusius metus Lietuvos leidyklų išleistas knygas, skatinti knygų dailininkus ir leidėjus.
Teikti knygas konkursui turi teisę visi Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka įregistruoti juridiniai asmenys, vykdantys leidybinę ir spausdinimo veiklą, taip pat konkursui teikiamų knygų autoriai bei dailininkai.

Katalogai/Catalogs

Gražiausios Lietuvos knygos/ The most beatiful books of Lithuania
1996-2019

Gražiausios lietuvos knygos/the most beautiful books of lithuania

Laureatų sąrašas/Laureates


1992-1999

2000-2oo9

2010-2019

Kontaktai/Contacts
VšĮ Kultūros tiltai
kulturos.tiltai@gmail.com